Quraan Icon Welengani Qur'aan Yolemekezeka
Yomasuliridwa ndi Sheykh Khalid Ibrahim

Surah Ar-Rahmaan (الرحمن)

Surayi ikufotokoza za kuchuluka kwa mtendere wa Mulungu umene uli pa anthu. Yayamba ndi kutchula dzina la Mulungu loti "Rahman" ndi kutchula mtendere wopambana wonse, umene Qur'an ikuphunzitsa. Ndipo kenako yafotokoza za mtendere umenewo mwatsatanetsatane kusonyeza ukulu wa Mwini mtenderewo, kusonyezanso mphamvu Zake zoposa kwa anthu ndi ziwanda kumwamba ndi ...

Welengani surah yonse...

recommended news item

Islam Fast Facts
-- published by CNN World on Aug. 25, 2017, 6:02 p.m.